Idėjos Antakalniui

Savivaldybė ir privatus sektorius neturi tiek išteklių, kiek stipri ir gyvybinga bendruomenė. Jei tau rūpi Antakalnis, jei turi idėjų, noro ir laiko pakeisti, pagerinti, pagražinti mūsų aplinką, tuomet tu jau radai bendraminčius čia. Puslapio komentaruose teik savo pasiūlymus ir pastabas, kurias mes grupuosim ir plėtosim toliau, prireikus kviesim į talką, įtrauksim valdininkus, įmones ir NVO, kad visa tai nepavirstų tuščia diskusija. Antakalnis yra mūsų visų!

Visus pasiūlymus ir pavyzdžius suskirstėme į 3 grupes:

Viešoji infrastruktūra – viešos erdvės, dviračių takai, mažoji architektūra, pastatai, skverai, parkai, suoliukai ir kt.

Socialinės iniciatyvos – šventės, talkos, renginiai ir pan.

Kitos iniciatyvos – visa tai, kas netelpa į pirmas dvi grupes.

Siūlomų idėjų įgyvendinimui ieškosime talkininkų ir lėšų visais įmanomais būdais. Spręsime, ką galime pasiekti savo ir bendraminčių jėgomis, o dalį iniciatyvų pateiksime savivaldybei, kitas įmonėms įregistravus per Dovana Vilniui modulį. Jei norite koordinuoti išvardintas, prisidėti prie esamų ar pasiūlyti naują savo iniciatyvą, tai parašyk tai atitinkamo puslapio komentarų skiltyje arba užpildyk prikabintą formą.

13050127