Antakalnio seniūnaičių sueiga laukia pasiūlymų veiklų organizavimui

Antakalnio išplėstinės seniūnaičių sueigos metu svarstytas veiklų, kurios tenkintų viešuosius gyvenamųjų vietovių gyventojų poreikius, sąrašas. 

Vienbalsiai nutarta, kad Antakalnio seniūnijos bendruomenėms visos veiklos yra aktualios ir nė vienos jų negalima atsisakyti. Nuspręsta per Antakalniečių tinklalapius paviešinti informaciją, kad iki rugpjūčio 14 dienos seniūnaičių sueiga laukia pasiūlymų veiklų organizavimui pagal numatytas 6 veiklos sritis. Visi pateikti pasiūlymai bus aptarti kitos išplėstinės seniūnaičių sueigos metu – rugpjūčio 16 dieną. Ketinantys teikti siūlymus, turėtų savo idėją aptarti su bendraminčiais, būti pasiryžę ją įgyvendinti patys, jei jų idėjai pritars, taip pat žinoti, kad lėšų kiekis yra ribotas.

Finansuojamos veiklos yra šios:

  1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
  2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
  3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
  4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
  5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
  6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).
This entry was posted in Nekategorizuota. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą