Antakalniečių bendruomenė

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ yra visuomeninė organizacija, atstovaujanti Antakalnio gyventojų interesus ir plėtojanti kultūrines socialines bei kitokias iniciatyvas.

Bendruomenei vadovauja kas du metus renkama taryba iš 12 asmenų (nuo 2017-04-26).

Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

Į tarybą galima kreiptis el.paštu: taryba@antakalnietis.lt

Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo gyvenantis arba dirbantis Antakalnyje bei juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Antakalnio seniūnijos teritorijoje.

Asociacijos nariu tampama pateikus prašymą Tarybai, Tarybai pritarus narystei paprasta balsų dauguma ir sumokėjus nario mokestį. Prašymą galima pateikti ir el. paštu bei užpildžius formą.

Nario registracijos forma (aktyvi nuoroda)

2015-04-28 d. visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintas 10 EUR metinis nario mokestis (senjorams 5 EUR). Stojamojo mokesčio nėra. Nario mokestį gavus Tarybos patvirtinimą reikia pervesti į asociacijos sąskaitą: LT287300010088215911.

Tarybos nariai (nuo 2017-04-26): Andrius Samaitis (Bendruomenės pirmininkas), Tomas Bakučionis, Nijolė Balčiūnienė, Gražina Berkelienė, Andrius Gintalas, Birutė Galinienė, Edita Kavaliauskienė, Giedrius Kavaliauskas, Eduardas Kriščiūnas, Gintarė Motiejūnaitė, Viktoras Račkovskis, Audris Smilgevičius.

Tarybos nariai (nuo 2016-04-26): Andrius Samaitis (Bendruomenės pirmininkas), Giedrius Kavaliauskas, Mindaugas Danys, Edita Kavaliauskienė, Gintarė Motiejūnaitė, Nijolė Balčiūnienė, Viktoras Račkovskis, Birutė Galinienė ir Tomas Bakučionis.

Tarybos nariai (nuo 2015-04-28): Andrius Samaitis (Bendruomenės pirmininkas), Giedrius Kavaliauskas, Mindaugas Danys, Edita Kavaliauskienė, Eglė Ignatavičiūtė Patašienė, Nijolė Balčiūnienė, Viktoras Račkovskis.

Asociacijos įstatai

Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Google

Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Facebook

Parašykite komentarą